Loon illustratsioone, animatsiooni ja liikuvat graafikat.
Loomingulised lahendused aitavad meeleolukalt kajastada soovitud sõnumit ja saavutada seatud eesmärke.

Illustratsioon & Animatsioon

Talaria

UI Disain/Illustratsioon
Fitness äpi maandumisleht, illustratsioonide ja logoloomega.

Veeb, mis tutvustab fitnessi ja treeningplaanide rakenduse sisu ja võimalusi. Eesmärk oli luua esialgne Talaria identiteet, et oleks tugev lähtekoht, mis võimaldab huvilistele ja potensiaalsetele klientidele Talaria MVP-d (minimaalne töötav toode) esitleda.

Haridusteed Saaremaal

Veeb/Illustratsioon
Infograafika ja veebileht väikelaevaehituse ja elamusmajanduse haridusteede kohta Saaremaal.

Antud töö eesmärk oli teadvustada põhi- ja keskkooli lõpetajatele võimalusi haridustee jätkamiseks. Valminud veebileht ja trükis visualiseerivad väikelaevaehituse ja elamusmajanduse haridusteid Saaremaal. Lahenduse juures on kasutatud illustratsiooni ja animatsiooni, et luua positiivne ja haarav kasutajakogemus. Temaatika on seotud nii erialade, kui ka Saaremaa sümboolikaga.