Haridusteed Saaremaal

Infograafika ja veebileht väikelaevaehituse ja elamusmajanduse haridusteede kohta Saaremaal.

Antud töö eesmärk oli teadvustada põhi- ja keskkooli lõpetajatele võimalusi haridustee jätkamiseks. Valminud veebileht ja trükis visualiseerivad väikelaevaehituse ja elamusmajanduse haridusteid Saaremaal.

Lahenduse juures on kasutatud illustratsiooni ja animatsiooni, et luua positiivne ja haarav kasutajakogemus. Temaatika on seotud nii erialade, kui ka Saaremaa sümboolikaga.

Guy and girl Saaremaa Saaremaa deck Saaremaa flyer