Joondus

Illustratsioon, mis otsib sünkroonsust.

Kogeme hetki, mis jäävad meelde ja mille najal liigume millegi uue ja parema suunas. Ka on hetki, mis liiguvad ajas ja ruumis kohta, mis kõnetab oma ajatuses. Neis näikse olevat väärtus, mis avab meile olemise avarama potensiaali. Need on mõtted, mis leidsid selles illustratsioonis omale vormi.

joondus